Năng lực cạnh tranh

Trong suốt nhiều năm hoạt động, Hoàng Giáp luôn theo đuổi mô hình quản lý tập trung, có sự đầu tư vượt lên trước về quy mô tổ chức và con người để ứng phó linh hoạt và kịp thời theo yêu cầu khách hàng. Với tinh thần học hỏi để đối mới không ngừng, công ty có sự đầu tư mạnh về R&D để tích lũy và xây dựng hệ thống theo thông lệ tiên tiến với khả năng thích ứng cao, hội nhập quốc tế. Các nhân sự của Hoàng Giáp luôn có trách nhiệm, bản lĩnh và ý chí mạnh mẽ trong việc thực hiện tối ưu những mục tiêu cá nhân và công việc.

Năng lực tài chính

Hệ thống tài chính ổn định, hoạt động hiệu quả giúp cung cấp nguồn lực tối ưu trong vận hành dự án.

Năng lực nhân sự

Nhân sự có kinh nghiệm chuyên biệt với Kinh nghiệm thi công các công trình có tiêu chuẩn chất lượng cao, quy mô lớn, khách hàng nổi trội về thương hiệu.