KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

Hoàng Giáp là nhà thầu chính và có trách nhiệm lớn trong quá trình xây dựng công trình BUV, kết nối được nhà thầu, nhân công và các đơn vị tư vấn. Hoàng Giáp đã thể hiện tốt vai trò là một tổng thầu cho dù dự án này khá khó khăn, với tiêu chuẩn quản lý chất lượng Anh Quốc (BS).

Ông Scott Haagsma / Quản lý dự án Đại học Anh Quốc BUV

Cảm ơn Hoàng Giáp về những đóng góp về công tác Vệ sinh An toàn Lao động tại dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn với 3,484,509 giờ Lao động An toàn.

Consortium / JGCS Consortium

Cảm ơn Hoàng Giáp vì những đóng góp to lớn vào thành công của dự án Nhiệt điện Mông Dương 1 với công suất 2 x 540 MW. Chúc công ty đạt được thành công trong thời gian sắp tới.

Ông Son Joon / Giám đốc dự án - Huyndai E&C