Chính sách thanh toán

Hoàng Giáp thực hiện chính sách thanh toán như sau:

1.Phương thức thanh toán bằng tiền mặt

Khách hàng thực hiện thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại quầy thu ngân của cơ sở Hoàng Giáp

2.Phương thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Khách hàng thực hiện thanh toán bằng thẻ ngân hàng trực tiếp tại quầy thu ngân của cơ sở Hoàng Giáp

3.Phương thức thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

Khách hàng không có nhu cầu xuất hóa đơn VAT, có thể sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.

Thông tin tài khoản ngân hàng:

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THANH HÓA

1.Tên chủ tài khoản: Lê Thị Nhung

2.Số tài khoản: 101866856792

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH BA ĐÌNH THANH HOÁ

1.Tên chủ tài khoản : Lê Thị Nhung

2.Số tài khoản: 3534205829397

Xin cảm ơn quý khách!

call